Kirkeledere fra hele Europa mødes i København

Hvad er kirkernes rolle i et Europa, der er under hastig forandring? Det er emnet for det kommende møde i Porvoo-fællesskabet… Læs mere

Velkommen til en levende samtale om den kristne tro

Aldrig før har så mange kirker i fællesskab henvendt sig til danskerne om den kristne tro… Læs mere

”Vi skal ikke bruge reformationsjubilæet til at tegne fjendebilleder af hinanden”

Kirkerne står i dag over for så mange fælles udfordringer, at vi ikke tjener kirkens sag ved at være rygvendte over for hinanden, siger tidligere biskop Karsten Nissen… Læs mere

Skal man være EU-tilhænger for at tro på kirkens enhed?

Sand diversitet er grim, mener stud. theol Bastian Vaucanson, der beretter fra globalt økumenisk ungdomsmøde i Berlin… Læs mere

Beskyttelse af religiøse minoriteter er en milepæl i dansk udenrigspolitik

Glædeligt, at regeringen vil prioritere religionsfrihed og beskyttelse af forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter… Læs mere

Danmarks 3. ældste universitet fylder 200 år – og det ligger i Indien

Næste år kan Serampore College holde jubilæum - et indisk universitet, der har en vigtig betydning i koloni- og missionshistorien… Læs mere

Regeringen opprioriterer beskyttelse af religiøse mindretal

Øget udenrigspolitisk fokus på beskyttelse af religiøse mindretal vækker glæde hos kirkelige organisationer og i Mellemkirkeligt Råd … Læs mere

Kvindelige præster fra hele verden samlet i Wittenberg

Ordiner flere kvindelige præster, lød opfordringen fra 120 kvindelige præster i den lutherske kirke… Læs mere

"At møde unge kristne fra hele Europa fylder mig med mod"

Katrine Fischer fortæller om et økumenisk ungdomsmøde i Palermo… Læs mere

Verden ligger lige uden for kirkedøren

Sådan kan kirken række ud til mennesker fra andre kulturer
Læs mere

Vis flere